Nawiązywanie relacji biznesowych w Niemczech

Moja oferta kierowana jest do osób/firm, które chcą znaleźć odbiorców/klientów za granicą. W skrócie: podejmuję dla Państwa szereg działań mających na celu znalezienie klientów i nawiązanie z nimi trwałej współpracy zagranicznej.

Pomoc w nawiązaniu współpracy za granicą.

Moja praca dla Państwa sprowadza się do podjęcia szeregu działań nastawionych na nawiązanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej dla Państwa firmy. Moim, a raczej naszym wspólnym celem jest zdobycie zagranicznego klienta lub zlecenia. 

Sposób działania celem pozyskania klienta zagranicznego

Moim działanie polega na wyszukania odpowiednich firm/klientów [np. w Niemczech] i dotarciu do nich z informacją o Państwa produkcie, czy usłudze. Zapytania i dalsze działania kieruję wyłącznie do firmy o pożądanym profilu [rodzaju działalności]. Próbuję zainteresować firmy w Niemczech, Austrii (także Niderlandach i/lub wybranych krajach) tak, aby zechciały podjąć kroki, które w rezultacie doprowadzą do nawiązania współpracy z firmą Polską.

Najkrócej określiłbym to tak: „kompleksowe i aktywne poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Anglia – zależy od oczekiwań Państwa)”. To ja wyszukuję odpowiednie potencjalnych odbiorców, a następnie wysyłam do nich informację o Państwa usługach / produktach. Robię to w jasno określony sposób. Dwie główne drogami ro: ogłoszenia na własnych portalach wraz z pozycjonowaniem na frazy (pasywne) oraz poprzez przesyłanie zapytań mailem (aktywne). Trzecim etapem jest rozmowa telefoniczna. Do wybranych firm, które wcześniej dostały zapytania, wykonuję telefon. Czasem jest to kilka telefonów. Oferta moja łączy zatem trzy sposoby komunikacji kompleksowo. O wszystkich działaniach i reakcjach jesteście Państwo na bieżąco informowani (sprawozdanie).

Jeśli chcecie Państwo uzyskać pełną informację proszę o kontakt >> KONTAKT

Cdn...